Sæsonprogram
Arrangementer i foråret 2020
Vi indleder med at invitere medlemmer af Historisk-Topografisk Selskab til foredraget


”Eva og Nils Koppel – deres arkitektur og aftryk i Lyngby-Taarbæk”


Mandag den 27. januar 2020, kl. 19.00-21.00 på Kulturstedet
Lindegaarden, Peter Lundsvej 8, 2800 Lyngby.
Arkitekt, maa Johannes Hedal Hansen vil - på baggrund af sit store
værk, ”Eva og Nils Koppel” fra 2017 - fortælle om det berømte
arkitekturpars virke i Lyngby, hvor de bl.a. tegnede DTU og
Kampsax-kollegiet og havde tegnestue i små 10 år.
Entre: 30 kr. (incl. kaffe, mv.) Betales i døren.

Arrangør: Kulturstedet Lindegaarden og Bygningskulturforeningen i Lyngby-Taarbæk.Lyngby Vest: ”På en Bakke i vest – bag Fabrikkernes støj”Mandag den 3. februar 2020, kl. 19.00 – 21.00 i
Sognegården til Christianskirken, Chr. Xs allé 120,
2800 Lyngby.
Foredrag af Henning Andersen, Facebookgruppen ”Kongens
Lyngby i fortid og nutid”.
Gratis for medl. 30 kr. for andre. Tilmelding til
dorete@outlook.dk

 

Rundvisning i Rådvad


Torsdag den 5. marts, kl. 15.30-17.00. Mødested: Værkstederne Rådvad 40.
Vi vil få en rundvisning og fortælling om værkstederne, ved bl.a. billedhugger Stine Ring
Hansen.

Gratis for medl. 30 kr. for andre. Tilmelding til dorete@outlook.dk. Max. 30 deltagere.Generalforsamling og foredrag om Kulturstedet LindegaardenMandag den 30. marts 2020, kl.
19.00-22.00 på Kulturstedet
Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8,
2800 Lyngby.
Generalforsamlingen indledes med et
foredrag af arkitekt, konservator Kurt
Rosenkrands, om Lindegaardens
historie og igangværende restaurering.
Formel indkaldelse til
generalforsamlingen udsendes senere,
men sæt allerede nu datoen af!Lottenborg og omgivelserne


 
Tirsdag den 21. april 2020, kl. 16.00-18.00.
Stadsarkivar Mette Henriksen viser rundt i Sorgenfri Slothave og fortæller om stedet og om
Lottenborg Kros omskiftelige historie.

Lottenborgs Have, 1957

Mødested: Stadsarkivet, Frieboeshvile, Lyngby Hovedgade 2, 2800 Lyngby. Vi håber, at vi
kan slutte med en kop kaffe på Lottenborg Kro. Endelig besked følger.
Gratis for medl. 25 kr. for andre. Evt. betaling for kaffe, mv. Max. 30 deltagere. Tilmelding
til dorete@outlook.dk.

Rundvisning på Bagsværd/Danmarks RostadionOnsdag den 27. maj, kl. 14.00-16.00. Mødested:
Bagsværd Rostadion, Skovallen 40, 2880
Bagsværd.
Kasper Haagensen, formand for Danske Studenters
Roklub, Dansk Forening for rosports hovedbest. Rosposrt
vil vise rundt på det gamle rostadion, der er ved at blive
ombygget til Danmarks Rostadion.
Gratis for medl. 25 kr. for andre. Max 30 deltagere.

Tilmelding til dorete@outlook.dk

Lyngby-Bogen i 2019 og ældre årgange
Flere medlemmer har efterspurgt årets udgave af Lyngby-Bogen, der plejer at udkomme
sidst på året. I 2019 var Lyngby-Bogen kommunebindet af TrapDanmark, der blev
udleveret i april i år. Næste ordinære udgave af Lyngby-Bogen bliver årgang 2019-20, der
udkommer i slutningen af 2020.
Mangler du en eller flere årgange af Lyngby-bogen? Så kan du bestille den på vores
hjemmeside www.lyngbytaarbaekhistorie.dk eller købe den på stadsarkivet i åbningstiden
– tirsdag, onsdag el. torsdag kl. 14-16. Betales med MobilePay eller ved girokort.


På gensyn!
På bestyrelsens vegne
Dorete Dandanell, formand
dorete@outlook.dk, 22 58 68 48.