Sæsonprogram

Efteråret 2021
 

Gå med og få kultur og historier langs Letbanen 

Ved du, hvorfor det hedder ”Hvepsetaljen”, det trafikale knudepunkt ved Lyngby Torvs udmunding i krydset Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej? 
 
Lyngby Hovedgade-Klampenborgvej 1959
 
Lørdag den 21. august 2021 kan du få svaret og mange andre sjove historier på en kulturel og historisk vandring langs letbanens rute i det centrale Lyngby. 
 
Lene Skodborg og Dorete Dandanell fra ”Kulturmiljøer i Københavns Omegn” er guider. 
 
Turen begynder kl. 11. 00 i krydset Buddingevej/Engelsborgvej og går over Ulrikkenbprg Plads, ned under jernbane-viadukten langs rådhuset og ad Klampenborgvej til Nærumbanens bro over Firskovvej, hvor vi slutter kl. ca. 12.30. 
 
Turen er led i lørdags-aktiviteterne i ”Kgs. Lyngby – din sommerby”, som Lyngby-Taarbæk kommune og Visit Lyngby står bag. 
 
Turen er gratis. Med max. 25 deltagere skal tilmelding dog ske efter først-til-mølle-princippet til dorete@outlook.dk
 

Rundvisning på Bagsværd/Danmarks Rostadion 

Tirsdag den 7. september 2021, kl. 16.00 - 18.00 


Kasper Haagensen, formand for Danske 
Studenters Roklub og Dansk Forening for Rosports hovedbestyrelse vil vise rundt på det gamle rostadion, der er ved at blive ombygget til Danmarks Rostadion. 
Gratis for medl. 25 kr. for andre. Max 30 deltagere. 
Tilmelding til dorete@outlook.dk 
Mødested: Parkeringspladsen foran Regatta-pavillonen, Skovallen 40, 2880 Bagsværd. 
 
Generalforsamling og foredrag af Søren Hermansen 
Torsdag den 9. september 2021 (og IKKE som tidl. annonceret 26. august) kl. 19.00 - 22.00

På Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, 2800 Lyngby. 
Vi indleder med generalforsamling, hvorefter tidl. sognepræst Søren Hermansen fra Sorgenfri Kirke vil fortælle om sit virke.

Program: 
Kl. 19.00 - 19.45: Generalforsamling
Kl. 19.50 - 21.00:  Tidl. sognepræst Søren Hermansen, Sorgenfri Kirke, fortæller om
DR-drama-serien ”Herrens veje” og vejen dertil.  

Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent                

2. Formanden aflægger beretning for perioden 2019-2021

3. Kassereren aflægger regnskab

4. Kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 175 kr. årligt pr. husstand.

5. Kassereren fremlægger budget.

6. Valg af formand.

Bestyrelsen består iflg. vedtægterne af en formand og indtil 10 andre medlemmer, hvoraf halvdelen er på valg hvert andet år. Formanden vælges særskilt hvert år.

Bestyrelsen foreslår Dorete Dandanell, genopstiller.

7. Valg til bestyrelsen

Bem. vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer:
Pga. coroanen sprang vi generalforsamlingen over i 2020 og skal derfor nu tilpasse forholdene således, at vi i videst muligt omfang fremefter følger vedtægternes bestemmelser. Derfor foreslår bestyrelsen, at vi sætter gruppen (valgt i 2018) bestående af

 

Henrik Brade Johansen

Niels-Kristian Petersen

Erik Fog-Morissette (indtrådt i perioden i stedet for Hanne Lise Jørgensen)

Rolf Aagaard-Svendsen

Uffe Thorlacius

 

på valg for 1 år og dermed på valg igen i 2022-

 

Gruppen (som blev valgt i 2019) bestående af

Hanne Ekstrand

Niels Friderichsen

Jørgen Reedtz

Ole Poulsen

Claus Harkjær

 

På valg for 2 år og dermed på valg igen i 2023.

 

Alle genopstiller.

 

Valg af suppleanter:

Bestyrelsen foreslår Henning Andersen og Stefan Petsch Jensen.

Valg af kasserer:

Bestyrelsen foreslår Ole Poulsen, genopstiller.

8. Valg af revisor.

På valg er Verner Andresen - genopstiller

Jes Damkjær – genopstiller ikke.

9. Indkomne forslag

Forslag sendes til Dorete Dandanell, dorete@outlook.dk, senest den 2. september 2021.

10. Eventuelt

Tur til Garderhøjfortet

Onsdag den 13. oktober 2021, kl. 16.30 - 18.30 

Vi mødes kl. 16.30 på Garderhøjfortet, ved hovedporten i Fæstningshuset, Garderhøj Fort 4, 2820 Gentofte. 


Garderhøjfortet er det eneste anlæg fra Københavns Befæstning, hvor man fortsat har pansertårne med kanoner, der fortsat kan skyde - hvad de gør sidste søndag i hver måned kl. 12.00. Garderhøjfortet er også det eneste fort i Københavns Befæstning, der er på private hænder.

Formanden for Garderhøjfonden, Lasse Harkjær, vil indlede besøget med at give en historisk gennemgang op til vores tid, herunder fortælle om det omfattende renoveringsarbejde, der er lavet på fortet. Derudover vil han fortælle om visionerne for fortets fremtid. 

Efter indledningen af en halv times varighed, er der rundvisning på fortet.  

Pris pr. deltager: 50 kr. der indbetales på MobilePay 94207 eller kontant ved indgangen. Maks. antal deltagere: 50 efter først-til- mølle-princippet. Tilmelding til dorete@outlook.dk  

NB: Turen egner sig ikke for gangbesværede. Hvordan passer vi bedst på den grønne kulturarv?

Tirsdag den 9. november, kl. 19.00 - 21.00

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, 2800 Kgs. Lyngby. 

Ellen Braae er professor i landskabsarkitektur og planlægning ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. 

Ellen Braae, der er uddannet arkitekt, har i mange år beskæftiget sig med kulturmiljøer og er senest aktuel med bogen ”Den grønne kulturarv. Værdier, udfordringer og metoder hos kommunale kulturarvsforvaltere”. 

Foredraget arrangeres sammen med Bygningskulturforeningen i Lyngby-Taarbæk. 

Medl. Gratis. Andre: 25 kr. 

Tilmelding til dorete@outlook.dk.


På gensyn!
På bestyrelsens vegne
Dorete Dandanell, formand
dorete@outlook.dk, 22 58 68 48.