SæsonprogramProgram for foråret 2019                                              Januar 2019

13.  marts, kl. 19-22: Generalforsamling, Sognegården, Lyngby Kirkestræde 1. Generalforsamlingen indledes med at Jeppe Tønsberg fortæller om den topografiske tradition i Lyngby-Taarbæk kommune på baggrund af nedennævnte Trap-udgivelse. Dagsorden, mv. udsendes senere ifølge vedtægterne.

Trap-udgivelse til alle medlemmer: Bind 29 af TrapDanmark om Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Frederiksberg kommuner udkommer også som enkeltbind om hver af de tre kommuner. "Kommunebogen" om Lyngby-Taarbæk Kommune træder i stedet for Lyngby-Bogen i 2019. 
Den uddeles den 24. april 2019 kl. 18-19 til medlemmer af Selskabet inden foredraget:24. april, kl. 19. 00 - 21.00 på Sognegården, Stades Krog 9, 2800 Lyngby

Hvis du kun er interesseret i Lyngby-Taarbæk, skal du ikke anskaffe det omtalte bind 29 til 419,95 kr. "Kommunebogen", der vil koste ca.120 kr. i boghandelen, indeholder et forord af borgmesteren og et kort over kommunen.

24, april, kl. 19-21: Er vi stadig helte? Ny forskning i redningen af de danske jøder i oktober 194. Historiker og lektor ved Københavns Universitet Sofie Lene Bak gør status over forskningen i de danske jøders skæbne under 2. Verdenskrig og fortæller om heltemod, solidaritet. svigt og misbrug og om hvorfor det lykkedes hovedparten af danske jøder at undslippe Holocaust. Og kommer også ind på, hvordan Lyngby-Taarbæk på flere måder spillede en vigtig rolle.
Sted: Frivilligcentret, Rustenborgvej 2A. Gratis.

9. og 10. maj el. 23. og 24. maj, kl. 15-17: Rundvisning i ASA-studierne ved Erik Orthmann, Blomstervænget 52, hj. af Asavænget, 2800 Lyngby. Max. 30 deltagere pr. rundvisning efter først-til-mølle-princippet. Pris 125 kr. Præcise datoer oplyses snarest på www.lyngbytaarbaekhistorie.dk. Tilmelding til Dorete Dandanell. 22 58 68 48, dorete@outlook.dk, Mødested: Indgangen til studierne.

6. juni, kl. 16.30-17.30: Sommerudflugt: Rundvisning i Sorgenfri Slotshave ved overgartner Bjarne Nørgaard. Max. 40 deltagere, efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding til Dorete Dandanell. 22 58 68 48, dorete@outlook.dk, senest den 01. juni. Mødested: Indgangen til slottet. Gratis for medlemmer. Andre: 50 kr.

På gensyn fra bestyrelsen