Sæsonprogram

Efteråret 2021 

Rundvisning på Bagsværd/Danmarks Rostadion 

Tirsdag den 7. september 2021, kl. 16.00 - 18.00 


Kasper Haagensen, formand for Danske 
Studenters Roklub og Dansk Forening for Rosports hovedbest. vil vise rundt på det gamle rostadion, der er ved at blive ombygget til Danmarks Rostadion. 
Gratis for medl. 25 kr. for andre. Max 30 deltagere. 
Tilmelding til dorete@outlook.dk 
Mødested: Parkeringspladsen foran Regatta-pavillonen, Skovallen 40, 2880 Bagsværd. 

Tur til Garderhøjfortet

Onsdag den 13. oktober 2021, kl. 16.30 - 18.30 

Vi mødes kl. 16.30 på Garderhøjfortet, ved hovedporten i Fæstningshuset, Garderhøj Fort 4, 2820 Gentofte. 


Garderhøjfortet er det eneste anlæg fra Københavns Befæstning, hvor man fortsat har pansertårne med kanoner, der fortsat kan skyde - hvad de gør sidste søndag i hver måned kl. 12.00. Garderhøjfortet er også det eneste fort i Københavns Befæstning, der er på private hænder.

Formanden for Garderhøjfonden, Lasse Harkjær, vil indlede besøget med at give en historisk gennemgang op til vores tid, herunder fortælle om det omfattende renoveringsarbejde, der er lavet på fortet. Derudover vil han fortælle om visionerne for fortets fremtid. 

Efter indledningen af en halv times varighed, er der rundvisning på fortet.  

Pris pr. deltager: 50 kr. der indbetales på MobilePay 94207 eller kontant ved indgangen. Maks. antal deltagere: 50 efter først-til- mølle-princippet. Tilmelding til dorete@outlook.dk  

NB: Turen egner sig ikke for gangbesværede. Hvordan passer vi bedst på den grønne kulturarv?

Tirsdag den 9. november, kl. 19.00 - 21.00

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, 2800 Kgs. Lyngby. 

Ellen Braae er professor i landskabsarkitektur og planlægning ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. 

Ellen Braae, der er uddannet arkitekt, har i mange år beskæftiget sig med kulturmiljøer og er senest aktuel med bogen ”Den grønne kulturarv. Værdier, udfordringer og metoder hos kommunale kulturarvsforvaltere”. 

Foredraget arrangeres sammen med Bygningskulturforeningen i Lyngby-Taarbæk. 

Medl. Gratis. Andre: 25 kr. 

Tilmelding til dorete@outlook.dk.


På gensyn!
På bestyrelsens vegne
Dorete Dandanell, formand
dorete@outlook.dk, 22 58 68 48.