Om Selskabet

Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune er stiftet i 1927.

Selskabet afholder hvert år ca. 8 foredrag, besøg og udflugter, alle med udgangspunkt i personer, begivenheder og forhold, der har tilknytning til Lyngby-Taarbæk.

Kontingentet er 175 kr. årligt pr. husstand og betales i december. Medlemmer får gratis Lyngby Bogen hvert år med artikler om Lyngby-Taarbæks historie. Nogle arrangementer, f.eks. udflugterne, tilbydes kun medlemmer.

Selskabets formål blev beskrevet i vedtægterne i 1927, nemlig at udbrede kendskabet til og vække interesse for Lyngby-Taarbæk Kommune i fortid og nutid såvel i historisk, topografisk, økonomisk som kulturel henseende, samt at støtte bestræbelser for at bevare, hvad der har historisk og æstetisk værdi.

Selskabets formål opfyldes gennem den årlige udsendelse af den lokalhistoriske årbog Lyngby-Bogen og gennem arrangementerne.

Program for aktiviteterne udsendes i august og januar.

Selskabet har ca. 900 medlemmer og ledes af en bestyrelse, som består af:

 • Dorete Dandanell, formand
 • Niels Friedrichsen, næstformand
 • Hanne Ekstrand
 • Claus Harkjær
 • Ole Poulsen, kasserer
 • Uffe Thorlacius
 • Jørgen Reedtz
 • Rolf-Aagaard-Svendsen
 • Henrik Brade Johansen
 • Niels-Kristian Petersen
 • Erik Fog-Morrissette