Om Selskabet

Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune er stiftet i 1927.

Selskabet afholder hvert år ca 8 foredrag, besøg og udflugter, alle med udgangspunkt i personer, begivenheder og forhold, der har tilknytning til Lyngby-Taarbæk.
Kontingentet er 175 kr. årligt pr. husstand og betales i december. Medlemmer får gratis Lyngby Bogen hvert år med artikler om Lyngby-Taarbæks historie.  Nogle arrangementer, f.eks. udflugterne, tilbydes kun medlemmer. 

Selskabets formål blev beskrevet i vedtægterne i 1927, nemlig at udbrede kendskabet til og vække interesse for Lyngby-Taarbæk Kommune i fortid og nutid såvel i historisk, topografisk, økonomisk som kulturel henseende, samt at støtte bestræbelser for at bevare, hvad der har historisk og æstetisk værdi.

Selskabets formål opfyldes gennem den årlige udsendelse af den lokalhistoriske årbog  Lyngby-Bogen og gennem arrangementerne.

Program for aktiviteterne udsendes i august og januar.

Selskabet har ca. 900 medlemmer og ledes af en bestyrelse på 10 personer.

Formand er Dorete Dandanell, Lyngby
Kasserer er Statsautoriseret revisor Ole Poulsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Ingeniør Niels G.S. Friderichsen (næstformand), Datanom Hanne Lise Jørgensen, Advokat Uffe Thorlacius, fhv. Borgmester Rolf Aagaard-Svendsen, fhv. Dommer Hanne Ekstrand, Skoleleder Jørgen Reedtz, Virksomhedsejer Claus Harkjær, Henrik Brade Johansen og Niels Kristian Petersen.
Yderligere er Arkivar Jeppe Tønsberg fast tilknyttet bestyrelsen.