fredag den 14. maj 2021

Lindegaard har noget vigtigt at fortælle

Ny bog:

For fagfolk og fortidselskere:

Lindegaard har noget vigtigt at fortælle


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny bog giver dig hele historien om Lindegaard, den gamle firlængede gård fra 1650 midt i Bondebyen, den ældste del af Lyngby.

”Lindegaard har noget vigtigt at fortælle" er den faglige dokumentation for de nyopdagelser, der blev gjort på Lindegaard under restaureringsarbejdet i 2019-2020, der gav den gamle gård nyt stråtag og mur- og træværk.

”Lindegaard har noget vigtigt at fortælle” er skrevet af restaureringsarkitekt Kurt Rosenkrans Høyer, der har fulgt gårdens skæbne siden 2006 og deltaget aktivt i restaureringsarbejdet.

Under ledelse af bogens forfatter, Kurt Rosenkrans Høyer, opdagede byggeudvalget og håndværkerne, bl.a. ved analyse af de kraftige bærende bjælker, at gården er bygget helt tilbage omkring 1650 og derfor er meget ældre end først antaget. 
 
Lindegaard er en af de eneste ikke-udskiftede store gårde, der er tilbage omring København, så bogen er et vigtigt led i at sikre, at den nye viden fastholdes og formidles til både fagfolk-restaurerings-arkitekter, historikere, museumsfolk, håndværkere, mv. - og til den store skare af borgere i Lyngby-Taarbæk og omliggende kommuner, der interesserer sig for historie og landbokultur.

Bogen udgives af Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk kommune, der ligesom Kulturstedet Lindegaarden, der nu ejer og driver gården, og Velux-fonden hver har ydet 10.000 kr. i støtte til bogens produktion.

Luk bogen op her:  Lindegaard har noget vigtigt at fortælle

100 sider. Rigt Illustreret med farvefotos, kort, tegninger, mv. Indbundet, udgivet af Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Bestil ”Lindegaard har noget vigtigt at fortælle” her:

Send en mail til Historisk-topografisk Selskab v/ Dorete Dandanell, dorete@outlook.dk med oplysning om navn, adresse, postnummer, adresse, antal eks. og om du ønsker at afhente bogen på Kulturstedet Lindegaarden eller få den tilsendt (det koster 66 kr.). 

For at holde udgifterne nede, vil bogen blive trykt efter print-on-demand-princippet, dvs. vi trykker først, når der er 100 bestillinger i hus. Da vi allerede oppe på 50 bestillinger, kan det gå hurtigt, så jo før du bestiller ”Lindegaard har noget vigtigt at fortælle”, jo før modtager du bogen.