mandag den 24. maj 2021

Nyhedsbrev/Arrangementer efterår 2021


Herlige forårshilsner til alle!

Det har jo været en meget stille tid her under coronaen, og vi trænger til at komme på græs!

Men nu lysner det. Så vi håber i bestyrelsen, at vi kan afholde de kommende arrangementer, naturligvis ifølge de til enhver tid gældende corona-regler. Der er delvis tale om genbrug fra sidste sæson, hvor vi måtte aflyse næsten alt.

Benny Andersen-busten afsløret 

Lørdag den 8. maj blev busten af Benny Andersen afsløret ved portnerboligen på Sophienholm. Pga. coronaen var det desværre ikke muligt at invitere bredt, så afsløringen skete ved et privat arrangement for de tilladte 75 indbudte.

Busten, der står lige ved siden af portnerboligen ved indgangen til Sophienholm, er udført i bronze med granitsokkel med digtcitater af billedhugger Stine Ring Hansen.

 


Billedhugger Stine Ring Hansen og Henrik Brade Johansen, best. i Historisk-topografisk Selskab, flankerer den nye buste af Benny Andersen. Foto: Frederikke Friedrichsen. Ved afsløringen talte af Benny Andersens enke Elisabeth Ehmer, borgmester Sofia Osmani og Henrik Brade Johansen på vegne af Historisk-topografisk Selskab og Johannes Riis, Benny Andersens forlægger fra Gyldendal. 


Lisbet Andersen, Benny Andersens datter, læste nogle af sin fars digte op og forfatter, Indra Jonas Kure Klit, præsenterede sin helt nye ”Malebog for Børn og Barnlige Sjæle, frit efter Benny Andersen” 


Allesammen smukt akkompagneret af Dodo&Band, der gav en række jazzede nyfortolkninger af klassikere som ”Svantes lykkelige dag”, ”Barndommens Land”. 


Arrangementer i efteråret 2021

Rundvisning på Bagsværd/Danmarks Rostadion 

Tirsdag den 7. september 2021, kl. 16.00 - 18.00 


Kasper Haagensen, formand for Danske 
Studenters Roklub og Dansk Forening for Rosports hovedbest. vil vise rundt på det gamle rostadion, der er ved at blive ombygget til Danmarks Rostadion. 
Gratis for medl. 25 kr. for andre. Max 30 deltagere. 
Tilmelding til dorete@outlook.dk 
Mødested: Parkeringspladsen foran Regatta-pavillonen, Skovallen 40, 2880 Bagsværd. 

Generalforsamling og foredrag af Søren Hermansen 
Torsdag den 9. september 2021 (og IKKE som tidl. annonceret 26. august) kl. 19.00 - 22.00

På Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, 2800 Lyngby. 
Vi indleder med generalforsamling, hvorefter tidl. sognepræst Søren Hermansen fra Sorgenfri Kirke vil fortælle om sit virke.
 
Program:  
 Kl. 19.00 - 19.45: Generalforsamling 
Kl. 19.50 - 21.00:  Tidl. sognepræst Søren Hermansen, Sorgenfri Kirke, fortæller om DR-drama-serien ”Herrens veje” og vejen dertil.  
Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent                

2. Formanden aflægger beretning for perioden 2019-2021

3. Kassereren aflægger regnskab

4. Kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 175 kr. årligt pr. husstand.

5. Kassereren fremlægger budget.

6. Valg af formand.

Bestyrelsen består iflg. vedtægterne af en formand og indtil 10 andre medlemmer, hvoraf halvdelen er på valg hvert andet år. Formanden vælges særskilt hvert år.

Bestyrelsen foreslår Dorete Dandanell, genopstiller.

7. Valg til bestyrelsen

Bem. vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer: Pga. coroanen sprang vi generalforsamlingen over i 2020 og skal derfor nu tilpasse forholdene således, at vi i videst muligt omfang fremefter følger vedtægternes bestemmelser. Derfor foreslår bestyrelsen, at vi sætter gruppen (valgt i 2018) bestående af

 

Henrik Brade Johansen
Niels-Kristian Petersen
Erik Fog-Morissette (indtrådt i perioden i stedet for Hanne Lise Jørgensen)
Rolf Aagaard-Svendsen
Uffe Thorlacius

 

på valg for 1 år og dermed på valg igen i 2022-

 

Gruppen (som blev valgt i 2019) bestående af
Hanne Ekstrand
Niels Friderichsen
Jørgen Reedtz
Ole Poulsen
Claus Harkjær

 

På valg for 2 år og dermed på valg igen i 2023.

 

Alle genopstiller.

 

Valg af suppleanter: Bestyrelsen foreslår Henning Andersen og Stefan Petsch Jensen.Valg af kasserer:Bestyrelsen foreslår Ole Poulsen, genopstiller.

8. Valg af revisor.

På valg er Verner Andresen - genopstiller

Jes Damkjær – genopstiller ikke.

9. Indkomne forslag

Forslag sendes til Dorete Dandanell, dorete@outlook.dk, senest den 2. september 2021.

10. Eventuelt
 
 

Tur til Garderhøjfortet

Onsdag den 13. oktober 2021, kl. 16.30 - 18.30 

Vi mødes kl. 16.30 på Garderhøjfortet, ved hovedporten i Fæstningshuset, Garderhøj Fort 4, 2820 Gentofte. 


Garderhøjfortet er det eneste anlæg fra Københavns Befæstning, hvor man fortsat har pansertårne med kanoner, der fortsat kan skyde - hvad de gør sidste søndag i hver måned kl. 12.00. Garderhøjfortet er også det eneste fort i Københavns Befæstning, der er på private hænder.

Formanden for Garderhøjfonden, Lasse Harkjær, vil indlede besøget med at give en historisk gennemgang op til vores tid, herunder fortælle om det omfattende renoveringsarbejde, der er lavet på fortet. Derudover vil han fortælle om visionerne for fortets fremtid.

Efter indledningen af en halv times varighed, er der rundvisning på fortet.

Pris pr. deltager: 50 kr. der indbetales på MobilePay 94207 eller kontant ved indgangen. Maks. antal deltagere: 50 efter først-til- mølle-princippet. Tilmelding til dorete@outlook.dk

NB: Turen egner sig ikke for gangbesværede.Hvordan passer vi bedst på den grønne kulturarv?

Tirsdag den 9. november, kl. 19.00 - 21.00

Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, 2800 Kgs. Lyngby. 

Ellen Braae er professor i landskabsarkitektur og planlægning ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Ellen Braae, der er uddannet arkitekt, har i mange år beskæftiget sig med kulturmiljøer og er senest aktuel med bogen ”Den grønne kulturarv. Værdier, udfordringer og metoder hos kommunale kulturarvsforvaltere”.

Foredraget arrangeres sammen med Bygningskulturforeningen i Lyngby-Taarbæk.

Medl. Gratis. Andre: 25 kr.

Tilmelding til dorete@outlook.dk.


På gensyn!
På bestyrelsens vegne
Dorete Dandanell, formand
dorete@outlook.dk, 22 58 68 48.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar