mandag den 25. februar 2019

Generalforsamling onsdag den 13. marts kl. 2019, kl. 19.00 -22.00


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling,
som afholdes på Sognegården, Stades Krog 9, 2800 Lyngby.

Generalforsamlingen indledes med, at Jeppe Tønsberg fortæller om den topografiske tradition i Lyngby-Taarbæk på baggrund af Bind 29 af TrapDanmark om Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Frederiksberg kommuner, der også udkommer som enkeltbind om hver af de tre kommuner.

"Kommunebogen" om Lyngby-Taarbæk Kommune, træder i stedet for Lyngby-Bogen i 2019 og uddeles den 24. april 2019 kl. 18-19 til medlemmer af Selskabet inden foredraget:
Er vi stadig helte? 24. april, kl. 19. 00 - 21.00 på Sognegården, Stades Krog 9, 2800 Lyngby. 
Ny forskning i redningen af de danske jøder i oktober 1944. Historiker og lektor ved Københavns Universitet Sofie Lene Bak gør status over forskningen i de danske jøders skæbne under 2. Verdenskrig. 

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger regnskab
4. Kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 175 kr. årligt pr. husstand.
5. Kassereren fremlægger budget.
6. Valg af formand.
Bestyrelsen består iflg. vedtægterne en formand og indtil 10 andre medlemmer, hvoraf halvdelen er på valg hvert andet år. Formanden vælges særskilt hvert år.
Bestyrelsen foreslår Dorete Dandanell, genopstiller.
7. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Rolf Aagaard-Svendsen, Uffe Thorlacius, Erik Fog-Morrissette, valgt for 2 år i 2017. Alle genopstiller.
Henrik Brade Johansen, valgt for 1 år i 2018, genopstiller
Niels-Kristian Petersen, valgt for 1 år i 2018, genopstiller.
Ikke på valg:
Hanne Ekstrand, Niels Friderichsen, Hanne Lise Jørgensen, Jørgen Reedtz og Claus Harkjær, alle valgt for 2 år i 2018.
Valg af kasserer:
Bestyrelsen foreslår Ole Poulsen, genopstiller  
8. Valg af revisor.
På valg er Jes Damsted, genopstiller
9. Indkomne forslag
Forslag sendes til Dorete Dandanell, dorete@outlook.dk, senest den 8. marts 2019.
10. Eventuelt

Ingen kommentarer:

Send en kommentar