mandag den 8. juli 2019

Efterår 2019

Efterårets program med spændende foredrag er nu udkommet.
Se under fanen Sæsonprogram.

Første arrangement er Tur til Bakken 28. august 14-16.

tirsdag den 21. maj 2019

6. juni, kl. 16.30-17.30: Sommerudflugt

Rundvisning i Sorgenfri Slotshave ved overgartner Bjarne Nørgaard. Max. 40 deltagere, efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding til Dorete Dandanell. 22 58 68 48, dorete@outlook.dk, senest den 01. juni. Mødested: Indgangen til slottet. Gratis for medlemmer. Andre: 50 kr.

tirsdag den 30. april 2019

Rundvisning i ASA-studierne

9. og 10. maj  kl. 15-17: Rundvisning i ASA-studierne ved Erik Orthmann, Blomstervænget 52, hj. af Asavænget, 2800 Lyngby. Max. 30 deltagere pr. rundvisning efter først-til-mølle-princippet. Pris 125 kr. Tilmelding til Dorete Dandanell. 22 58 68 48, dorete@outlook.dk, Mødested: Indgangen til studierne.

fredag den 29. marts 2019

Vedr 24. april og udlevering af TrapDanmarks "Kommunebogen" om Lyngby-Taarbæk Kommune

TrapDanmarks "Kommunebogen" om Lyngby-Taarbæk Kommune, træder i stedet for Lyngby-Bogen i 2019.

Bogen vil blive uddelt til medlemmer af Historisk-Topografisk Selskab :
Onsdag den 24. april 2019 kl. 18-19 på Sognegården, Stades Krog 9, 2800 Lyngby: 
inden foredraget: kl. 19. 00 - 21.00: "Er vi stadig helte? " Ny forskning i redningen af de danske jøder i oktober 1944. Historiker og lektor ved Københavns Universitet Sofie Lene Bak gør status over forskningen i de danske jøders skæbne under 2. Verdenskrig. 


Det vil også være muligt at få bogen udleveret :
Tirsdag den 30. april fra kl. 12–16 på Stadsbiblioteket.

Herefter vil bogen blive sendt/afleveret til de medlemmer, der ikke har mulighed for at hente bogen de nævnte dage.

mandag den 25. februar 2019

Generalforsamling onsdag den 13. marts kl. 2019, kl. 19.00 -22.00


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling,
som afholdes på Sognegården, Stades Krog 9, 2800 Lyngby.

Generalforsamlingen indledes med, at Jeppe Tønsberg fortæller om den topografiske tradition i Lyngby-Taarbæk på baggrund af Bind 29 af TrapDanmark om Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Frederiksberg kommuner, der også udkommer som enkeltbind om hver af de tre kommuner.

"Kommunebogen" om Lyngby-Taarbæk Kommune, træder i stedet for Lyngby-Bogen i 2019 og uddeles den 24. april 2019 kl. 18-19 til medlemmer af Selskabet inden foredraget:
Er vi stadig helte? 24. april, kl. 19. 00 - 21.00 på Sognegården, Stades Krog 9, 2800 Lyngby. 
Ny forskning i redningen af de danske jøder i oktober 1944. Historiker og lektor ved Københavns Universitet Sofie Lene Bak gør status over forskningen i de danske jøders skæbne under 2. Verdenskrig. 

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger regnskab
4. Kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 175 kr. årligt pr. husstand.
5. Kassereren fremlægger budget.
6. Valg af formand.
Bestyrelsen består iflg. vedtægterne en formand og indtil 10 andre medlemmer, hvoraf halvdelen er på valg hvert andet år. Formanden vælges særskilt hvert år.
Bestyrelsen foreslår Dorete Dandanell, genopstiller.
7. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Rolf Aagaard-Svendsen, Uffe Thorlacius, Erik Fog-Morrissette, valgt for 2 år i 2017. Alle genopstiller.
Henrik Brade Johansen, valgt for 1 år i 2018, genopstiller
Niels-Kristian Petersen, valgt for 1 år i 2018, genopstiller.
Ikke på valg:
Hanne Ekstrand, Niels Friderichsen, Hanne Lise Jørgensen, Jørgen Reedtz og Claus Harkjær, alle valgt for 2 år i 2018.
Valg af kasserer:
Bestyrelsen foreslår Ole Poulsen, genopstiller  
8. Valg af revisor.
På valg er Jes Damsted, genopstiller
9. Indkomne forslag
Forslag sendes til Dorete Dandanell, dorete@outlook.dk, senest den 8. marts 2019.
10. Eventuelt

mandag den 14. januar 2019

Forår 2019

Forårets program af spændende foredrag er nu tilgængeligt.
Se under fanen Sæsonprogram.