tirsdag den 28. februar 2017

Foredrag om Virum landsby

Niels Kristian Petersen holdt foredrag den 13. marts om sin barndom i 1950'ernes Virum landsby og om gårdejerslægter i Virum. Der var mødt 110 deltagere, der hørte om familier på bl.a. Den gule Gård ved gadekæret og Fuglsanggård. Ind i 1950'erne dyrkede de stadig ubebyggede dele af Virums jorder.

onsdag den 8. februar 2017

Foredrag om parforcejagtens landskaber


Den 27 februar fortalte tidl. museumschef Jette Baagøe om parforcejagten i kongernes nordsjællandske jagtområde, herunder Jægersborg Dyrehave. 85 deltagere fik viden om jagten som magtens statussymbol, og om en tradition for jagt til hest med hunde, der går tilbage til den tidlige middelalder. Skovene nær Jægersborg og Frederiksborg slotte er blevet udnævnt til Unesco verdensarv, fordi der her er en unik og usædvanligt velbevaret struktur af veje og spor, der blev indrettet til parforcejagten.