fredag den 13. maj 2016

Kulturarv i Lyngby-Taarbæk Kommune

Kulturarv i Lyngby-Taarbæk Kommune var emnet for en debataften den 25. maj. Der var inspirerende og reflekterende oplæg om mange sider af kulturarven af Anne Mette Kolringen fra Bygningskulturforeningen, Jette Svane Hansen fra Arkæologiklubben Flækken, Hans Nielsen fra Det Grønne Råd, Lise Skjøt-Pedersen fra Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv samt af Historisk-topografisk Selskabs formand, Karen Hjorth. Deltagerne i mødet fremkom med flere vinkler og forslag. Formanden konkluderede, at "kulturarv" er et dynamisk begreb.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar