tirsdag den 12. maj 2015

Da kvinderne fik valgret, foredrag 2. juni

Grundlovsdag 1915, kvindernes valgretstog.
I 1915 fik kvinderne valgret til Rigsdagen.  Arkivar Lise Skjøt-Pedersen fortalte om begivenhederne i 1915 og om kvinder i Lyngby-Taarbæk omkring 1915.

Grundlovsdag 1915, hvor den reviderede grundlov blev underskrevet, arrangerede kvindernes organisationer et optog af kvinder fra Grønningen til Amalienborg Slotsplads. Ca.14.000 kvinder deltog i optoget.

Ideen til optoget kom fra Gyrithe Lemche, der var redaktør for Dansk Kvindesamfunds blad, Kvinden og Samfundet. Hun boede på Rustenborgvej i Lyngby. Hendes datter, der senere blev viceborgmester i Lyngby-Taarbæk, Karen Schack, bar Dansk Kvindesamfunds banner i optoget.