onsdag den 9. december 2015

Præsentation af Lyngby-Bogen 2015

Onsdag den 9. december blev Lyngby-Bogen præsenteret med et foredrag af Lise Skjøt-Pedersen om udbygningen af Lyngby-Taarbæk som forstad i 1950'erne. Mange medlemmer benyttede lejligheden til at få deres årbog med hjem. Årbogen er nu fremsendt til de medlemmer, der ikke har hentet den selv.

torsdag den 19. november 2015

Lyngby-Bogen 2015 er ankommet

Omslaget viser Lyngby Hovedgade ved Gasværksvej 1957.
Medlemmerne kan begynde at hente deres eksemplarer på Stadsarkivet fra 4. december kl. 14 til 15. december. Bogen fremsendes 16. december.

Lyngby-Bogen 2015 omhandler Lyngby-Taarbæk i 1950'erne. Bogen er bygget op om billeder af en forstad i hastig udvikling.

Lyngby-Taarbæk i 1950'erne, Lyngby-Bogen 2015, vil også kunne købes i boghandelen fra den 4. december, pris kr. 189.-

torsdag den 29. oktober 2015

Friederike Brun

Onsdag den 18. november kl. 19.00 fortalte tidl. universitetslektor Sten Høgel om Friederike Brun, en svane i guldalderens andegård. Han satte flere facetter på opfattelsen af Friederike Brun som digter. Hun skrev på tysk, og hun blev fejret af sit publikum, når hun var på rejser i Europa. Flere af Friederike Bruns digte er sat i musik af komponisten J. A. P. Schulz.

torsdag den 8. oktober 2015

Landsteder i Lyngby-Taarbæk

Frieboeshvile ved Prinsessestien
14. oktober fortalte arkivar Lise Skjøt-Pedersen om landsteder i Lyngby-Taarbæk i 17-1800-tallet. Aftenen foregik på Frieboeshvile, der er et velbevaret eksempel på de mange små og store sommerboliger for det københavnske borgerskab særligt i området omkring Kongevejen og Lyngby, ved Bagsværd Sø og fra midten af 1800-tallet i Taarbæk. Et kendetegn på landstederne er den gennemgående kvist, der skaber et godt stort rum på første sal i huset.  Forbindelsen mellem hus og have var et andet karakteristisk træk, med store vinduer og gerne med en havedør fra stuen.

onsdag den 23. september 2015

Wilsters kort fra 1763

Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune har udgivet en plakat forestillende Jacob Wilsters kort over Københavns Omegn fra 1763.
Plakaten kan købes i Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv, Frieboeshvile, Lyngby Hovedgade 2, tlf. 45884383 eller stadsarkivet@ltk.dk 

Plakaten koster 50 kr. Ønskes den tilsendt, er forsendelsesomkostningerne 50 kr., så den samlede pris bliver 100 kr.

Plakaten måler 82,50 cm i højden og 53,50 cm i bredden.

onsdag den 19. august 2015

Raadvad

Stadsarkivar Jeppe Tønsberg holdt foredrag om Raadvad Knivfabrik den 21. september. Han viste bl.a. tre produktionsfilm. De 140 deltagere i mødet fik udleveret en ny turfolder om Raadvad, som er udgivet af Historisk-topografisk Selskab. Turfolderen er skrevet og redigeret af Jeppe Tønsberg. Turfolderen vil være at finde i folderkasserne i Raadvad snarest. Den kan desuden hentes på Stadsarkivet.

tirsdag den 18. august 2015

Golden Days Festival 5. september

Historisk-topografisk Selskab udgav en ny serie historiske postkort med motiver fra hele kommunen den 5. september 2015. Postkortene deles med rund hånd ud til medlemmerne og til andre interesserede - send dem til venner og bekendte!

Ved Golden Days eventen i Lyngby den 5. september kunne man træffe selskabets formand i forbindelse med Stadsarkivets rundvisninger fra Lyngby Rådhus tagbalkon. Der var livlig interesse for postkortene, billedbogen "Fra Lyngby til Lyngby-Taarbæk" og for den nye plakat: Wilsters Kort over Københavns Omegn fra 1763. Plakaterne vil kunne købes ifm selskabets arrangementer samt på Stadsarkivet. Pris: 50 kr.

mandag den 15. juni 2015

Sommerudflugten

Sommerudflugten den 16. juni gik til Lundtofteparken. Vi hørte om Lundtofteparkens historie og blev vist rundt i det meget flot vedligeholdte park- og byområde. En afstikker til kolonihaverne på den anden side af Lundtoftevej blev der også tid til. Næstformand i afdelingsbestyrelsen, Leif Luxhøj-Pedersen, og ejendomsleder Franck Stark-Sabro fortalte om de boligsociale initiativer, der foregår i Lundtofteparken.

tirsdag den 12. maj 2015

Da kvinderne fik valgret, foredrag 2. juni

Grundlovsdag 1915, kvindernes valgretstog.
I 1915 fik kvinderne valgret til Rigsdagen.  Arkivar Lise Skjøt-Pedersen fortalte om begivenhederne i 1915 og om kvinder i Lyngby-Taarbæk omkring 1915.

Grundlovsdag 1915, hvor den reviderede grundlov blev underskrevet, arrangerede kvindernes organisationer et optog af kvinder fra Grønningen til Amalienborg Slotsplads. Ca.14.000 kvinder deltog i optoget.

Ideen til optoget kom fra Gyrithe Lemche, der var redaktør for Dansk Kvindesamfunds blad, Kvinden og Samfundet. Hun boede på Rustenborgvej i Lyngby. Hendes datter, der senere blev viceborgmester i Lyngby-Taarbæk, Karen Schack, bar Dansk Kvindesamfunds banner i optoget.

fredag den 17. april 2015

Bogmarked 20 kr

Til selskabets generalforsamling var der mulighed for at købe gamle og i nogle tilfælde udsolgte Lyngby Bøger - bøger med skader, der ikke kan sælges til den normale pris.
Til og med fredag den 24 april ligger resten af bogmarkedet til salg på Stadsarkivet til 20 kr pr. bog.
Der er åbent på hverdage kl 14-16 og torsdag kl 14-20.

tirsdag den 14. april 2015

ADVARSEL MAILS

Til medlemmerne og andre, der abonnerer på nyheder fra denne hjemmeside: Det ser ud til, at hjemmesiden er begyndt at genfremsende mails om "gamle nyheder", f.eks. fra 2013. Det tyder i bedste fald på en fejl i googlehjemmesiden, i værste fald på en eller anden form for spam.
Så - rådet er at undgå at åbne disse mails og undlade at klikke på links deri.

tirsdag den 7. april 2015

Hans Ove Pedersen om parker i Lyngby-Taarbæk

Udsigt til Brede fra stien ved Mølleåen. Hans Ove Pedersen
Efter generalforsamlingen den 15. april holdt landskabsarkitekt Hans Ove Pedersen foredrag om "Parker og mindre kendte idyller i Lyngby-Taarbæk Kommune. Byparker, idyller og særlige landskabstræk."

Blandt de særlige landskabstræk er Mølleåen.  En bestemt udsigt, der kendes fra gamle malerier, blev retableret ved at fælde og beskære omkring udsigtspunktet for nogle år siden - jf foto.

tirsdag den 24. februar 2015

Bone Falch Rønne

Bone Falch Rønne, præst i Lyngby 1802-1833
Den 4. marts holdt kirkehistorikeren Harald Nielsen foredrag om Lyngby præsten Bone Falch Rønne.  Rønne var engageret i de mange reformer i begyndelsen af 1800-tallet.  Han stod for de første initiaver til en fattigforsorg i 1802 i Lyngby sogn og han interesserede sig for skolerne. Han lagde megen energi i sognets kirkelige liv og i oprettelsen af  Det danske Missionsselskab i 1821.

Harald Nielsen har skrevet en biografi om Bone Falch Rønne, der udkom i 2014.

mandag den 9. februar 2015

Danmark og Norge 1814

Sorgenfri slot ca. 1910, koloreret postkort
Den 18. februar fortalte historikeren Rasmus Glenthøj om de kulturelle og mentale konsekvenser af adskillelsen mellem Danmark og Norge i 1814.


En vigtig bidragyder til begivenhederne i Norge i 1814, den senere kong Christian VIII, tilbragte mange af sit livs somre på Sorgenfri.