fredag den 5. december 2014

Lyngby Bogen 2014 er kommet

Årets Lyngby Bog kan nu fås i boghandelen og medlemmerne kan afhente den på Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv indtil fredag den 12. december. Herefter fremsendes de resterende medlemseksemplarer.

Stadsarkivar Jeppe Tønsberg har skrevet om Taarbæk - fiskeri, handel og håndværk, trafik, skolen, kroen, foreninger, kirke mm samt feriemiljøet i Taarbæk.

Taarbæk samlingen har bidraget med mange fine gamle fotos fra Taarbæk.

Bogen koster 189 kr.

tirsdag den 25. november 2014

Lyngby Bogen 2014 om Taarbæk

Den 9. december  fortalte forfatteren af årets Lyngby-Bog om Taarbæk, stadsarkivar Jeppe Tønsberg, om skovserkoner fra Taarbæk.

Medlemmer af Historisk-topografisk Selskab kan afhente deres medlemseksemplar på Stadsarkivet indtil fredag den 12. december kl. 16.00.

fredag den 7. november 2014

1. verdenskrig og Københavns befæstning

Lyngbyfortet, 1920
Den 24 november fortalte Peter Thorning Christensen om forholdene ved befæstningen omkring Lyngby-Taarbæk under
1. verdenskrig 1914-1918. Han tog udgangspunkt i en gennemgang af begivenhederne ved krigens start i Europa og Danmark. Dernæst viste han, hvordan Københavns befæstning blev gjort funktionsdygtig i 1914 og viste fotos fra bemandingen under første verdenskrig.

onsdag den 1. oktober 2014

Taarbæk Kirkegård

Lørdag den 4. oktober viste stadsarkivar Jeppe Tønsberg rundt på Taarbæk kirkegård. Gravminderne fortæller historien om Taarbæk  - om fiskerne, sommerbeboerne og erhvervene. Undervejs fik man gennemgået Taarbæk kirkes historie. Kirken har 150 års jubilæum i år.

onsdag den 3. september 2014

Lærerne og folkeskolen gennem 200 år.

Lærerne på Lyngby Skole i 1905
Den gode, den onde og den engagerede: Meget er der sagt om lærere gennem tiden.

Skolehistorikeren Keld Grinder Hansen  fortalte den 22. september om skolen og lærerne i anledning af 200 året for folkeskolens oprettelse i 1814.

tirsdag den 2. september 2014

Harald Nielsen: "Bone Falch Rønne, en pioner i folkeoplysning og mission"

Den 1. september 2014 udkom en biografi om Bone Falch Rønne, der kunne interessere selskabets medlemmer. Bone Falch Rønne var sognepræst i Lyngby 1802-1833. Bogen fortæller om Falch Rønnes indsats for udviklingen af fattigforsorg og skoler og om stiftelsen af Det danske Missionsselskab.
Bogen, der koster 185 kr plus forsendelse, kan bestilles hos forfatteren, Harald Nielsen, på harald2860nielsen@mail.com eller på tlf: 24787125.

lørdag den 7. juni 2014

Sommerudflugt til Garderhøjfort

Garderhøjfortets indvielse i 1892
Sommerudflugten for medlemmerne gik i år til Garderhøjfortet. Vi fik en fin introduktion til fortets historie og hørte om indretningen af oplevelsescenter og udstilling i 2013.

To meget vidende guider førte os bl.a. op i kanontårnet og demonstrerede effekten af Nordre Oversvømmelse.

Efterårssæsonen starter den 22. september med et foredrag af Keld Grinder Hansen om skole og lærere i 200 år.

torsdag den 3. april 2014

Generalforsamling og gamle film


Tirsdag den 8. april kl. 19.00 afholdtes generalforsamling på Stadsbiblioteket i Lyngby - jf. det tilsendte forårsprogram.

Efter generalforsamlingen så man film fra Lyngby-Taarbæk i 1930'erne. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv er i færd med at digitalisere samlingen af 16 mm film, således at man får brugskopier af de vigtigste film.
 

"De engelske rækkehuse" 1935

fredag den 28. februar 2014

Jeppe Tønsberg om Lyngby Storcenter


Ved grundstensnedlæggelsen

 Mandag den 31. marts kl. 19.00 fortalte stadsarkivar Jeppe Tønsberg om Lyngby Storcenter - før, nu og aldrig.  

fredag den 31. januar 2014

Foredrag om Mogens Glistrup

Mandag den 24. februar kl. 19.00 fortalte Anne-Marie Glistrup om sin barndom i Virum og om faderen, Mogens Glistrup. De mange tilhørere oplevede en interessant og særdeles vellykket foredragsaften.<