fredag den 7. juni 2013

Sommerudflugten 4. juni

Valsestole i Lyngby Søndre Mølle, 2011. 
Den 4. juni var ca 50 medlemmer på sommerudflugt til Lyngbys historiske græsplæne ved Lyngby Mølle. Stadsarkivar Jeppe Tønsberg fortalte, hvordan vadestedet over Mølleåen havde været med til at lokalisere Lyngby Kirke og Lyngby Mølle i den tidlige middelalder. I 1661 fik Lyngby Mølles ejer lov at holde kro på den anden side af Kongevejen. Derved var begyndelsen gjort til Hotel Lyngby, der i 1976 blev omdanet til kommunalt plejehjem, og til forretningen Damhuset i kroens tidligere købmandsbutik. I plænens nordlige side beså man Pritzels fabrik, der nu er indrettet til kontorvirksomheder. Huset er det eneste tilbageværende eksempel på en lille købstadsfabrik. Skorstenen ved siden af er Lyngbys sidste dampskorsten, den er fra 1876. Derefter bevægede man sig over Kongevejen til Sorgenfri Slotspark, hvor arkivar Lise Skjøt-Pedersen fortalte om parken og om Schweizerhuset på bakken ovenfor vejen. Det er opført som lysthus i 1800 efter tegninger af kunsteren N. A. Abildgaard. Sorgenfri anses for Danmarks ældste privatejede lyststed, de første bygninger blev anlagt i anden halvdel af 1600-tallet. De første blandt mange lystseder ved Kongevejen blev udstykket fra Sorgenfri i 1700-tallet. Fra slotsparken kom man over Mølleåen og ind i det andet fabrikskompleks i området, nemlig Dansk Gardin og Tekstilfabrik, der i 1897 købte Lyngby Mølle for at få rettigheder til at benytte åens vand i produktionen. Her fortalte Jeppe Tønsberg om bygningerne. Turen sluttede med demonstrationer af de to vandmøller i Lyngby. Søndre Mølle med butikken blev drevet af en turbine ved hjælp af aksler og drivremme, den er opført i 1903. I Nordre Mølle med vandhjulet kan man se udveksling ved hjælp af store tandhjul af træ. Man kan læse mere om Mølleåen som nationalt industriminde på disse to sites, der begge kan genfindes på Lyngby-Taarbæk Stadsarkivs hjemmeside: http://www.stadsarkivet.ltk.dk/composite-9772.htm, og http://kommunekort.ltk.dk/?profile=moelleaa_industri.