torsdag den 8. marts 2012

Stort fremmøde til foredrag om Springforbiplanen

Eremitagesletten  i 1930'erne. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv
Ca 100 var mødt op for at høre Klaus Waages foredrag om Springforbi-planen, der har været på vej i over 100 år, og endnu ikke er afsluttet. I 1911 tog den nye Danmarks Naturfredningsforening det første skridt til at skabe interesse for en visuel forbindelse mellem Dyrehaven og Øresundskysten. I 1930'erne var der fornyet interesse for at give adgang til naturområder, bl.a. langs Strandvejen udfor Springforbi. I 1983 færdiggjorde en arbejdsgruppe under Hovedstadsrådet rapporten "Springforbiplan 1983", der fastlagde rammerne for planlægningen i området. En række store villaer er igennem årene revet ned. Enkelte huse står tilbage i parklandskabet omkring Strandvejen syd for Strandmøllen.