torsdag den 22. november 2012

Lyngby-Bogen 2012


Udsnit af omslagsfoto på Lyngby-Bogen 2012

Lyngby-Bogen 2012 kan købes i boghandelen og på Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv, pris kr. 189.-

Se link til Stadsarkivet til højre.

Medlemmer kan evt. afhente deres medlemseksemplar på Stadsarkivet indtil den 7. december. Bestyrelsen sender de resterende bøger ud til medlemmer den 10. december.

FOR MEDLEMMER

"Sportshuset" ved Ulrikkenborg Alle
Mandag den 3. december kl. 19.00 udleveres årets Lyngby-Bog til medlemmerne ved en foredragsaften på Stadsbiblioteket. Forfatteren Thorstein Thomsen fortæller om sin barndom i Lyngby Vest i 1950'erne. Fire af hans romaner foregår i Lyngby, og børnebøgerne foregår ofte nær Sportshuset, LYAC kvarteret og Ulrikkenborgskolen.

torsdag den 1. november 2012

Foredrag GENTAGES 29.11. kl. 19.00

Lyngby Hovedgade 1954. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv
Der var overvældende tilstrømning til stadsarkivar Jeppe Tønsbergs foredrag om Lyngby-Taarbæk i 1950'erne. DERFOR GENTAGES FOREDRAGET TORSDAG DEN 29.11. KL. 19.00, SAMME STED. Jeppe Tønsberg vil vise nogle af Stadsarkivets mange fotos fra 1950'erne. Dette formiddagsbillede fra 1954 viser det gamle Svane Apotek på Lyngby Hovedgade 60. Der er gratis adgang til foredraget på Stadsbiblioteket i Lyngby.

tirsdag den 14. august 2012

Foredrag 17. september kl. 19.00

Foto: Københavns Bymuseum
Antropologen Marie Louise Jørkov vil fortælle om sundhed, sygdom og ernæring i 1800-tallet udfra undersøgelser af skeletter fra Assistens kirkegård i København. Kirkegårdens lange anvendelsesperiode på over 200 år (1805-2010), kan for første gang give et billede af sundhedstilstanden og påvirkningen af industrialiseringen i København hos det enkelte menneske. Det er en periode, der er meget dramatisk rent helbredsmæssigt med mange epidemier, dårlige sanitære forhold og varierende levevilkår.

torsdag den 10. maj 2012

Christian VIII. og Sorgenfri

Postkort, ca. 1910. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv
Historikeren Anders Monrad Møller havde ca. 100 tilhørere den 23. maj til sit foredrag om Kong Christian VIII.s liv og hverdag på bl.a. Sorgenfri Slot. Anders Monrad Møller tog udgangspunkt i Christian VIII.s breve og dagbøger. I 1840, hvor Christian VIII var blevet konge, tog Lyngbys borgere tog imod kongeparret med taler og sange - "Lyngby illumineret", skrev kongen i dagbogen.

torsdag den 19. april 2012

Ny billedbog om Lyngby-Taarbæk for 100 år siden


Lyngby Hovedgade ved kirkemuren ca. 1900
 På selskabets generalforsamling præsenteredes en ny bog:
Da Lyngby blev til Lyngby-Taarbæk. Billeder fra tiden omkring 1910
Billederne er udvalgt af Karen Hjorth, tekster og redaktion ved Jeppe Tønsberg.
I bogen kommer man en tur rundt i Lyngby-Taarbæk Kommune for 100 år siden ved hjælp af fine gamle fotos fra Lyngby-Taarbæk Stadsarkivs billedsamling.
Billedteksterne fortæller mange små historier om steder og mennesker omkring 1910. Billederne er taget før, der var flyvemaskiner at optage luftfotos fra, men fotografer lader sig ikke standse: Indklæbet bag i bogen kan man se et panoramabillede af Lyngby i 1905 set fra skorstenen på sukkerfabrikken ved Lyngby station. 
Billedbogen kan købes på Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv, den er på 112 sider og koster 100 kr.

torsdag den 8. marts 2012

Stort fremmøde til foredrag om Springforbiplanen

Eremitagesletten  i 1930'erne. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv
Ca 100 var mødt op for at høre Klaus Waages foredrag om Springforbi-planen, der har været på vej i over 100 år, og endnu ikke er afsluttet. I 1911 tog den nye Danmarks Naturfredningsforening det første skridt til at skabe interesse for en visuel forbindelse mellem Dyrehaven og Øresundskysten. I 1930'erne var der fornyet interesse for at give adgang til naturområder, bl.a. langs Strandvejen udfor Springforbi. I 1983 færdiggjorde en arbejdsgruppe under Hovedstadsrådet rapporten "Springforbiplan 1983", der fastlagde rammerne for planlægningen i området. En række store villaer er igennem årene revet ned. Enkelte huse står tilbage i parklandskabet omkring Strandvejen syd for Strandmøllen.