mandag den 22. august 2016

Efterårsprogrammet sendes ud

Efterårsprogrammet er på vej ud til medlemmerne. Se det her på siden under sæsonprogram. Første arrangement er den 12. september kl 19.00, og det kommer til at handle om de mange unge mennesker, der spillede pigtrådsmusik i Lyngby-Taarbæk i 1960'erne.

torsdag den 30. juni 2016

Sommerudflugten

Den 21 juni var 70 medlemmer på sommerudflugt til Sorgenfri kirkegård. Arkivar Lise Skjøt-Pedersen fortalte om gravminder for kendte og mindre kendte borgere i Lyngby-Taarbæk - særligt fra kirkegårdens første år. Sorgenfri kirkegård blev indviet i 1903. Kapellet er tegnet af arkitekt Harald Lønborg Jensen. Figuren "Tankefuld kvinde" foran kapellet blev opstillet her i 1939, den er udført af billedkunstneren Olga Wagner, der sammen med sin mand Siegfried Wagner havde atelier på Lottenborgvej overfor kirkegården.

fredag den 13. maj 2016

Kulturarv i Lyngby-Taarbæk Kommune

Kulturarv i Lyngby-Taarbæk Kommune var emnet for en debataften den 25. maj. Der var inspirerende og reflekterende oplæg om mange sider af kulturarven af Anne Mette Kolringen fra Bygningskulturforeningen, Jette Svane Hansen fra Arkæologiklubben Flækken, Hans Nielsen fra Det Grønne Råd, Lise Skjøt-Pedersen fra Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv samt af Historisk-topografisk Selskabs formand, Karen Hjorth. Deltagerne i mødet fremkom med flere vinkler og forslag. Formanden konkluderede, at "kulturarv" er et dynamisk begreb.

mandag den 11. april 2016

Generalforsamling 11. april

Efter generalforsamlingen fortalte Peter Thorning Christensen og Peer Skaarup de 85 fremmødte om Fæstningskanalen mellem Lyngby Hovedgade og Helsingørmotorvejen - idet projektleder Peer Skaarup fra Lyngby-Taarbæk Forsyning gav et indblik i planerne for genåbning af Fæstningskanalen på denne strækning og fæstningshistorikeren Peter Thorning Christensen fortalte detaljer om etableringen af denne del af Københavns befæstning  i 1887-88.

søndag den 6. marts 2016

Idrætshistorier

Lyngby Idrætsforening blev stiftet 1906. Foto ca. 1913.
Mandag den 14. marts berettede arkivar Lise Skjøt-Pedersen om klubliv i idrætsforeningerne i Lyngby-Taarbæk. Lyngby Salonskytteforening holdt fugleskydning ved Lyngby Sø i 1885. Idrætsforeninger og boldklubber kæmpede sig frem i Sjællandsmesterskaberne i første halvdel af 1900-tallet, og opvarmningen skete meget bekvemt på cykelturen hen til stævnerne. Først midt i 1900-tallet begyndte klubberne at oprette hold for børnene.

mandag den 1. februar 2016

Forårsprogrammet

Programmet for foråret 2016 er på vej til medlemmerne. Se også her på siden, sæsonprogram.

onsdag den 9. december 2015

Præsentation af Lyngby-Bogen 2015

Onsdag den 9. december blev Lyngby-Bogen præsenteret med et foredrag af Lise Skjøt-Pedersen om udbygningen af Lyngby-Taarbæk som forstad i 1950'erne. Mange medlemmer benyttede lejligheden til at få deres årbog med hjem. Årbogen er nu fremsendt til de medlemmer, der ikke har hentet den selv.